DSCF4731.JPG 

水調歌頭                    蘇軾

明月幾時有? 把酒問青天。

不知天上宮闕, 今夕是何年。

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間? 

轉朱閣,低綺戶,照無眠。

不應有恨,何事長向別時圓?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

但願人長久,千里共嬋娟。

 

蘇軾,生於西元1063年,卒於1101年。

豪爽達觀的思想家,有著高遠的理想,善於從逆境失意中解脫自我心靈。

山水、詩詠、美酒、佳友、哲韻、禪玄都可以是一帖良方。

不同的時代,望著同一個月亮。

脫序蔓延的意識與糾結不清的思念是這個時代的抑鬱。

高分貝的諷刺成了靈魂解脫的另一個出口。

等到單純需要被珍惜,而自由不再快樂,那高舉的火炬,是否也會因為消逝的時間而染了塵埃?

山水無心,日月無情。

溫潤的暖暖文字,注的是你我共同的回憶。

我們血液裡共有的愛恨、頹廢、情感。

saluto  papà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹

長濱。生活。

Nick 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()